LZS Jawornik Gorzków - strona oficjalna

Strona klubowa

Logowanie

Treningi

Treningi :

Środa na Stadionie Jawornika w Gorzkowie o godz.20:00!!!

Zbiórka o godz.19:45

------------------------------------------

Piątek na Stadionie Jawornika w Gorzkowie o godz.20:00!!!

Zbiórka o godz.19:45

Treningi prowadzi Paweł Radziszewski.

 

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!

Księga gości

Wpisz się do księgi

Odległości od Gorzkowa

 Skalbmierz 16 km
Czarnocin 18 km
 Chroberz 35 km
Solec-Zdrój 43 km
 Świniary 45 km
Osiek 45 km
Raków 85 km
 Czajków 95 km
 Łagów 98 km

Statystyki drużyny

Znajdziesz nas również

 

Najnowsza galeria

MKS II Busko-Jawornik
Ładowanie...

Kalendarium

19

12-2018

środa

20

12-2018

czwartek

21

12-2018

piątek

22

12-2018

sobota

23

12-2018

niedziela

24

12-2018

pon.

25

12-2018

wtorek

Unikatowe wejścia

Free counters!

GRY

Mini-Chat

Musisz się zalogować, aby korzystać z mini-chatu.

Szkoła

Samorządowa Szkoła Podstawowa

       im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala"

         Gorzków 80, 28-500 Kazimierza Wielka 

tel. (041) 352-51-34

  Mgr Stanisław Szczerba
                   Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej

e-mail:  gorzkow@vp.pl

       zdjęcie szkoły   


W szkole działa:

    * Kółko przyrodnicze – w ramach którego uczniowie rozwijają zainteresowania przyrodnicze, wyrabiają w sobie wrażliwość na negatywne zmiany zachodzące w przyrodzie,
    * Kółko teatralne – skupia uczniów, którzy rozwijają swój talent aktorski,
    * Kółko polonistyczne – uczniowie rozwijają kulturę języka, zainteresowania czytelnicze i medialne,
    * Kółko matematyczne – którego celem jest umożliwienie uczniom szczególnie zainteresowanym matematyką, pogłębienie i poszerzenie wiadomości i umiejętności z tej dziedziny,
    * Kółko muzyczne – skupia uczniów kochających śpiew,
    * Szkolne koło PCK – zakłada wyrabianie wśród uczniów nawyków dbałości o codzienną higienę osobistą, troskę o otoczenie, kształtowanie nawyków właściwego odżywiania,
    * Samorząd Uczniowski,
    * Zajęcia sportowe.

realizacja programów w szkole:

Dnia 13 stycznia  2010r. w Samorządowej Szkole Podstawowej w Gorzkowie odbyła się uroczystość, w której uczestniczyły władze samorządowe w osobie: Pana Adama Bodziocha  Burmistrza Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej, Pana  Krzysztofa Magnez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej, Pani Agnieszki Nowaczkiewicz Przewodniczącej  Gminnej Komisji Alkoholowej w Kazimierzy Wielkiej, przedstawicieli Powiatowej Komendy Policji w Kazimierzy Wielkiej w osobach: aspirant sztabowy Waldemar Łyp  i sierżant sztabowy Robert Nowaczkiewicz oraz rodzice, nauczyciele i uczniowie. Uroczystość poświęcona była  zagadnieniom ruchu drogowego, gdyż szkoła jako jedyna w powiecie przystąpiła do akcji "Słońce na drodze” pod patronatem"PODARUJ  DZIECIOM  SŁOŃCE”. Warunkiem przystąpienia było zgłoszenie szkoły do uczestnictwa  oraz wykonanie przez uczniów klasy I, II i III plakatów na temat,,Bezpieczna droga”. W podzięce uczniowie tychże klas otrzymali kamizelki odblaskowe.

Po przywitaniu zebranych gości  Pan Stanisław Szczerba Dyrektor S. S. P w Gorzkowie przybliżył zebranym dlaczego szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego Programu"Słońce na drodze”, którego głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego, szczególnie na  terenie wiejskim.

Następnie uczniowie klas I-III pod opieką Jolanty Krupa zaprezentowali część artystyczną o tematyce zagrożeń drogowych i sposobu ich unikania  między innymi poprzez noszenie elementów odblaskowych. Dla poprawy widoczności  na drogach przedstawiciele kazimierskiej policji założyli najmłodszym kamizelki odblaskowe.

Pan Burmistrz zabierając głos podziękował za zaproszenie i uczestnictwo w tak wspaniałej uroczystości o tematyce bezpieczeństwa i wręczył  dzieciom upominki.

"PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ"
(realizowany w naszej szkole od września 2001 roku)

Życie bieżące atakuje złożonością wydarzeń. Zabiegani, zmartwieni o przyszłość własną i swoich dzieci, przyzwyczajeni do narzekania, coraz częściej nie zauważamy tego, co się wokół nas dzieje.

Prowadząc gospodarstwo domowe: gotując, zmywając, piorąc oraz zaspakajając potrzeby higieniczne odprowadzamy ogromną ilość ścieków często do miejsc zupełnie do tego nie służących. Każdego dnia z domów wyrzucamy ogromne ilości odpadów na niezabezpieczone i nielegalne wysypiska. Działanie te sprawiają, że coraz trudniej znaleźć miejsce pozbawione tego rodzaju "składników" krajobrazu. Pokonując drogę do pracy, obserwując najbliższe otoczenie, prawie codziennie zauważamy skutki nieprzemyślanej działalności człowieka. Wychodząc naprzeciw aktualnym potrzebom postanowiliśmy stworzyć Program Edukacji Ekologicznej, aby móc wpływać na świadomość ekologiczną dzieci od najwcześniejszych lat ich życia. Uważamy bowiem, że właśnie wtedy są one najbardziej podatne na wszelkiego typu zabiegi mające na celu kształtowanie pozytywnych postaw wobec środowiska naturalnego.

Codzienny kontakt z dziećmi, pozwala na obserwację nawet najdrobniejszych ich poczynań, trudno zatem nie zauważyć jak bardzo potrzebują pozytywnych przykładów ze strony dorosłych jeśli chodzi o problemy ekologiczne.

Przekonani o tym, że "im skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci", staramy się czynić wszystko, aby nie tylko w czasie obowiązkowych zajęć lekcyjnych, ale i przy każdej nadarzającej się okazji zakorzenić w dzieciach szacunek do Ziemi, z którą są związani mocnymi więzami. Uczniowie powinni wiedzieć, jakie działania szkodzą, a jakie przynoszą korzyść środowisku geograficznemu. Powinni zdawać sobie sprawę z tego, że co czynią środowisku, tak naprawdę czynią sobie.

Koordynatorem programu jest Dorota Stokłosa.

Nadrzędne cele edukacji ekologicznej to:

    * poznawanie motywów i sposobów ochrony środowiska,
    * formowanie pozytywnych przekonań i postaw wobec zjawisk i obiektów przyrodniczych,
    * kształtowanie emocjonalnego stosunku do środowiska,
    * nauczenie umiejętnego korzystania z zasobów przyrody,
    * uwrażliwienie na zanieczyszczenie środowiska.

"PRZYRODA BEZ NAS BĘDZIE ISTNIEĆ, MY BEZ PRZYRODY- NIE"

To hasło stało się drogowskazem wszelkich naszych poczynań, jakie podjęliśmy realizując nasz program. W tradycję naszej szkoły wpisała się na stałe impreza o tematyce ekologicznej - Dzień Ziemi. Realizacja i sukces tego przedsięwzięcia nie była by możliwa, gdyby nie współpraca nawiązana
z władzami samorządowymi. Odpowiednie instytucje zapewniają nam zaplecze w postaci worków i rękawic ochronnych. Każdego roku przygotowujemy ciekawą inscenizację, połączoną z pedagogizacją rodziców i dzieci.

Zaczynaliśmy od "Eko - Kapturka", potem było przedstawienie pt. "Żyj z przyrodą w zgodzie" i w br.: "Aby przyroda obdarzyła nas mądrością", z którym pojechaliśmy też na I Gminny Przegląd Małych Form Teatralnych do Stradlic.

Każdego roku zbieramy ogromne ilości śmieci z najbliższej okolicy, jak też ze zlikwidowanych dzikich wysypisk śmieci. Nasze działania na rzecz środowiska zostały docenione i uhonorowane dyplomem i dofinansowaniem wycieczki szkolnej o tematyce ekologicznej. Gmina zasponsorowała i umożliwiła też dzieciom wyjazd do Komunalnej Oczyszczalni Ścieków w Kazimierzy Wielkiej.

 

Od 23 do 30 kwietnia 2003 r. przeprowadzone zostały obchody Dnia Ziemi w naszej szkole pod hasłem "Tydzień dla Ziemi 2003". Poprzedzone zostały cyklem spotkań pozalekcyjnych z dziećmi, zatytułowanymi "Chcę zostać przyjacielem przyrody, czyli szkolne spotkania z ekologią", w trakcie których powstały min. obrazy i postacie wykonane ze śmieci. "Ekosztuka" i " Ekoludy" zaprezentowane zostały publiczności podczas uroczystej akademii.

 

W akcji udział brali wszyscy uczniowie szkoły, dyrekcja i nauczyciele. Zaangażowanie dzieci przerosło nasze najśmielsze oczekiwania; aktywnie uczestniczyły w akcji oczyszczania terenu nie tylko w czasie zajęć szkolnych, ale również w godzinach popołudniowych, jak też w sobotę.

 

 

Plan akcji zakładał likwidację dzikich wysypisk śmieci w miejscowości Plechów i Plechówka oraz sprzątanie przydrożnych rowów w obrębie 1 km. od szkoły, jednak w trakcie poczynań praktycznych rozszerzyliśmy zasięg działań o likwidację wysypiska śmieci w miejscowości Gorzków i wydłużyliśmy trasę usuwania nieczystości do 2 km. Zebraliśmy duże ilości śmieci, na miarę możliwości dzieci zlikwidowaliśmy w/w wysypiska śmieci, trudno jednak w ciągu tygodnia zlikwidować coś, co powstawało wiele lat i na stałe wrosło w krajobraz. Ostateczna ilość zebranych nieczystości to 20 m3.

 

Przekonani o tym, że wpływać powinniśmy na świadomość ekologiczną nie tylko dzieci, ale i rodziców, bo przecież to z nas dorosłych przykład biorą nasze pociechy, postanowiliśmy przeprowadzić pedagogizację rodziców i mieszkańców okolicznych wiosek. Odbyła się ona w dniu 29 kwietnia. Przedstawione zostały efektów pracy dzieci w czasie trwania akcji, jak też pokazane zostały aktorskie umiejętności uczniów w przedstawieniu pt. "Żyj z przyrodą w zgodzie". Swoją obecnością zaszczycili nas p. wizytator Bożena Malara i ks. proboszcz tutejszej parafii- Andrzej Biernacki. Zebrani mieli też okazję podziwiać pomysłowość dzieci podczas pokazu mody ekologicznej. Stroje, w których wystąpiły dzieci, zostały zaprojektowane samodzielnie przez uczniów, a materiał użyty do ich wykonania to wyłącznie śmieci.

Dla uczniów: zintegrowało klasę i kolektyw szkolny, nauczyło współpracy w grupie i ukazało, że sukces klasy zależy od pracy każdego dziecka, kształtowało postawę ekologiczną, nauczyło innego spojrzenia na otaczający świat, dało okazję do ujawnienia talentów aktorskich i plastycznych dzieci. Dla rodziców: stało się okazją do zaobserwowania zdolności i umiejętności swoich pociech, zwróciło uwagę na ochronę otaczającego nas świata i dało okazję do przemyśleń nad tym problemem.
A tak bawiliśmy się na dwudniowej wycieczce szkolnej, którą wielu dzieciom dofinansował Urząd Gminy.

W roku szkolnym 2005/06 szkoła przystąpiła do konkursu ekologicznego "Na najbardziej Ekologiczną Gminę Województwa Świętokrzyskiego- Edukacja Ekologiczna", ogłoszonego przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego. Celem konkursu była aktywizacja działań gmin oraz szkół podstawowych i gimnazjów na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, rozpowszechnianie akcji mających na celu poprawę stanu środowiska naturalnego oraz rozwijanie wśród uczniów problematyką ochrony środowiska.

Udział w tym konkursie zapewniła sobie szkoła dzięki wieloletniej współpracy z UMiG w Kazimierzy Wielkiej w zakresie ekologii. Szkoła jako jedyna ze szkół w gminie wytypowana została do reprezentowania UMiG w VIII edycji konkursu. Działania konkursowe rozpoczęły się w m-cu październiku a zakończyły w czerwcu. Wszystkie podjęte przez szkołę działania zostały szczegółowo opisane i wzbogacone bogatą dokumentacją fotograficzną stanowiły materiały konkursowe.

Poniżej opisane zostały najważniejsze z działań.

KONKURS PLASTYCZNY pt.: "ŚRODOWISKO A ODPADY"

W marcu br. przystąpiliśmy do konkursu organizowanego przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego przy współpracy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach i Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej.

Był to pierwszy etap- etap Powiatowy.

Celem konkursu było:

- podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży,

- rozpowszechnianie akcji mających na celu poprawę stanu środowiska naturalnego,

- rozwijanie wśród uczniów zainteresowań problematyką ochrony środowiska,

- kształtowanie właściwych postaw wobec przejawów degradacji środowiska przyrodniczego,

- popularyzacja Dnia Ziemi i Światowego Dnia Ochrony Środowiska.

Przystąpiły do konkursu dzieci z dwóch grup wiekowych:

I- dzieci od 6-9 lat

II- dzieci od 10-12 lat.

Do Powiatu przekazaliśmy wszystkie wykonane przez dzieci prace.

Etap I- Powiatowy rozstrzygnięty został w dniu 13 kwietnia.

Laureatem konkursu powiatowego w kategorii wiekowej 6-9 lat został uczeń klasy II- DAMIAN PARADA. Zdobył I miejsce. Praca Damiana przesłana została do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

Wszystkie dzieci, których prace zostały przekazane do Powiatu zostały nagrodzone nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kazimierzy Wielkiej.

KONKURSY SZKOLNE

Na początku kwietnia br. przeprowadzone zostały w szkole dwa konkursy o charakterze ekologicznym. Jeden z nich nosił nazwę "Arcydzieła z odpadów", drugi konkurs literacko - poetycki "Matka Ziemia ostrzega". Konkursy te zostały przeznaczone dla wszystkich uczniów w szkole. Opiekę nad nimi przejął nauczyciel przyrody- Dorota Stokłosa. Wpłynęło dużo prac, niektóre z nich były wyjątkowe, bo niezwykle pomysłowe i ciekawe. Jury, w którego skład weszli nauczyciele pracujący w szkole, wyłoniło najlepsze prace, które zostały nagrodzone. Wszystkie złożone na konkurs prace zostały wyeksponowane na korytarzu szkolnym i można je było podziwiać do czerwca. Prace na konkurs literacki wyeksponowane zostały również na korytarzu na gazetce ściennej.

 

Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych w ramach Kółka Przyrodniczo- Ekologicznego

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne stanowią istotną część wychowania ogólnego i mają znaczący wpływ na realizację zasadniczego zadania szkoły tj. dążenie do pełnego i wszechstronnego rozwoju ucznia.

Sposób spędzania czasu wolnego, po lekcjach, odgrywa znaczącą rolę w kształtowaniu osobowości dziecka. Organizowanie różnorodnych kół zainteresowań, w tym kółka przyrodniczego, pozwala nie tylko spędzić czas w grupach zorganizowanych, ale rozwija zainteresowania ucznia, pogłębia jego wiedzę i umiejętności. Przekonanie o tym sprawiło, że w roku szkolnym 2005/2006, prowadzone kółko przyrodniczo- ekologiczne. Skupiało uczniów klas IV-VI, zainteresowanych tematyką przyrodniczą. Aby zajęcia przynosiły zadowolenie uczniom dostosowałam program do życzeń, zainteresowań i możliwości uczniów. Zajęcia starano się prowadzić w sposób zapewniający przyjazną atmosferę, pełną radości, swobody i ekspresji. Podczas zajęć uczniowie prowadzili obserwacje pośrednie i bezpośrednie, hodowle, przeprowadzali doświadczenia i pomiary. Korzystali z czasopism, encyklopedii, w tym multimedialnych i innych źródeł informacji przyrodniczej. Organizowane były imprezy ekologiczne zachęcające do aktywnego i świadomego uczestniczenia w działaniach na rzecz poprawy stanu czystości najbliższego otoczenia. Do najważniejszych z nich zaliczają się: "Sprzątanie Świata" i "Dzień Ziemi", przygotowywane z dużym rozmachem. Realizacja tych przedsięwzięć nie byłaby możliwa, gdyby nie współpraca nawiązana z Urzędem Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej- z p. Burmistrzem i Wydziałem Ochrony Środowiska. Instytucja ta zapewniała nam zaplecze w postaci worków i rękawic ochronnych, a także wywóz nieczystości zebranych w najbliższej okolicy.

W edukacji przyrodniczej nie zabrakło też zajęć terenowych organizowanych w różnych ekosystemach. Nauka przez zabawę, poznawanie zależności przyrodniczych poza pracownią, w bliskim kontakcie ze środowiskiem naturalnym oraz uczestniczenie w różnorodnych konkursach kształtuje u dzieci aktywną postawę proekologiczną. Bardzo ciekawym pomysłem realizowanym na zajęciach było przygotowywanie przez dzieci projektów o treściach przyrodniczych i ekologicznych. Projekty te służyły następnie innym uczniom w poszerzaniu ich wiedzy na określone tematy.

W dniu 28.04.2006 r. odbyła się pedagogizacja rodziców na temat: EKOLOGICZNE POCZYNANIA W NASZEJ SZKOLE- Z EKOLOGIĄ NA TY.

Pan Dyrektor mgr Stanisław Szczerba zagaił zebranie z rodzicami i poinformował o wynikach akcji przeprowadzonej w dniu 28.04.2006 r. związanej z obchodami Dnia Ziemi. W wyniku akcji oczyszczania Ziemi przez uczniów klas IV-VI w promieniu 1 km od szkoły zebranych zostało 20 worków śmieci o pojemności 120 litrów. Zbiórka śmieci odbyła się zgodnie z zasadami segregacji, czyli wg podziału na: plastik, szkło, papier i metal. W tym miejscu

p. Dyrektor zwrócił się z prośbą do wszystkich zebranych o przestrzeganie zasad prawidłowego współżycia w zakresie dbania o stan czystości wokół własnych posesji.

Następnie wystawiona została sztuka pt. "Matka Ziemia ostrzega" (w wersji dla rodziców), przygotowana przez członków Koła Przyrodniczo-Ekologicznego pod kierunkiem Doroty Stokłosa. Przedstawienie wzbogacił występ chóru szkolnego pod kierunkiem kolegi Grzegorza Krawczuka. Gra aktorska i zdolności muzyczne dzieci wzbudziły duży aplauz wśród rodziców i nauczycieli.

REALIZACJA PROJEKTU PT. "APEL ZIEMI"

22 kwietnia zarówno w Polsce jak i na całym świecie obchodzony jest jako Dzień Ziemi. Z tej okazji członkowie koła ekologicznego przygotowali program artystyczny, aby zaznaczyć również to święto w naszym szkolnym kalendarzu. Odbyło się to w dniu 28.04 2006 r. Program przeznaczony był dla wszystkich uczniów w szkole, jego realizacja odbyła się ściśle według przygotowanego projektu.

Wiersze i piosenki, które zostały zaprezentowane zawierały ważne treści. Jeśli uczniowie zastosują się choćby do jednej z rad, która padła- będzie to nasz wspólny sukces. Jeśli zapamiętają zasady, jakimi należy kierować się w segregacji śmieci, po tym jak mogły same tego dokonać na szkolnym korytarzu- to również będzie sukces.

Scenariusz przedstawienia miał na celu uczulenie dzieci na to, że my wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to, co widzimy wkoło.

Po przedstawieniu wszystkie klasy porządkowały teren w najbliższym sąsiedztwie szkoły. Klasy młodsze zajęły się przydrożnymi rowami, placem szkolnym i przyszkolnym. Klasy starsze wyruszyły nieco dalej i porządkowały teren w zasięgu 1 km. od szkoły. Posegregowane odpady zasiliły nasze zbiory i tym samym zwiększyła się ilość przygotowanych do oddania (do ZGKiM) surowców.

SELEKTYWNA ZBIÓRKA SUROWCÓW WTÓRNYCH

Doskonaląc umiejętności i poszerzając wiedzę uczniów w dziedzinie ekologii uznałam za niezmiernie ważne zbieranie oraz segregowanie surowców wtórnych. Moje obserwacje, z których wynika, że szkoła wytwarza ogrom makulatury, utrwaliły mnie w przekonaniu, że dzieci chętnie wezmą udział w akcji zbierania makulatury, butelek plastikowych i puszek aluminiowych. Już w latach ubiegłych odnosiliśmy jako szkoła sukcesy w tych działaniach (w ubiegłym roku szkolnym wygraliśmy konkurs gminny w zbieranych surowcach), dlatego i w br. szkolnym wystąpiłam z takim apelem do całej społeczności uczniowskiej. O pomoc poprosiłam wychowawców klas od "O" do VI, jak też pracownika Zakładu Gospodarki komunalnej- p. Pawła Ściuka oraz pracownika UMiG- p. Iwonę Klimek. Akcja zbierania trwała cały rok szkolny. Do zbiórki włączyliśmy też baterie (po nawiązaniu współpracy z REBĄ) oraz szkło (po sugestii ze strony rodziców i zaoferowaniu pomocy w dostarczeniu go do punktów zbiórki). Oczyszczając teren w najbliższym sąsiedztwie szkoły z nieczystości, pozostawianych w przydrożnych rowach- "zasilaliśmy nasze zbiory". Pomoc w oczyszczaniu terenu zaoferowali nawet sołtysi okolicznych wsi. To oni poinformowali mieszkańców o prowadzonej akcji i zachęcili ich do udziału. Ale to nie jedyne moje działania podjęte w tym zakresie. Już w październiku nawiązałam współpracę ze sprzedawcami w okolicznych sklepach. Trzech z nich wyraziło chęć współpracy w zakresie gromadzenia a następnie dostarczania do szkoły zbędnych opakowań papierowych i tektury. W wyniku tej akcji udało się pozyskać 1000 kg makulatury.

Organizacja tej akcji miała na celu przede wszystkim:

• podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i rodziców,

• umiejętność segregowania odpadów,

• kształtowanie proekologicznych postaw i zachowań.

Akcja cieszyła się tak dużym zainteresowaniem ze strony dzieci jak i rodziców, że postanowiłam zachęcić do jeszcze większej aktywności i ogłosić konkurs o tytuł: "Szkolnego Mistrza w Zbieraniu Makulatury" i "Szkolnego… w Zbieraniu Baterii". Dodatkowo został ogłoszony konkurs międzyklasowy o takie samo miano.

Do pozytywnych efektów tej akcji mogę zaliczyć to, że uczniowie:

• zdali sobie sprawę, że zbierając materiały wtórne, makulaturę, plastik, aluminium, baterie- chronią przed zniszczeniem lasy i nasze środowisko,

• uczniowie zebrali w ciągu 10 miesięcy3000 kg makulatury,

• aktywnie zbierali i segregowali inne surowce wtórne: tworzywa sztuczne- 700 kg, szkło- 2850 kg., baterie- 138 kg- 4775 sztuk

• nauczyli się oszczędności,

• rodzice aktywnie włączyli się do akcji, zbierali surowce wtórne, poza tym zaoferowali swoją pomoc w przewożeniu ich na wyznaczone miejsca,

• wzrosła świadomość ekologiczna dzieci i rodziców,

• wzrosła świadomość ekologiczna nauczycieli pracujących w szkole,

• kolejny raz szkoła wygrała miedzy szkolny konkurs organizowany przez Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej w selektywnej zbiórce surowców wtórnych.

Za ogromny wkład szkoły w zbiórkę surowców wtórnych Urząd Miasta i Gminy – Wydział Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury w Kazimierzy Wielkiej ufundował nagrody rzeczowe dla najaktywniejszych "zbieraczy". W ten sposób 20 uczniów zostało obdarowanych upominkami w postaci artykułów szkolnych.

WITAMY WIOSNĘ !

21 marca, SSP Gorzków

Uczniowie klas starszych ( IV-VI, 67 uczniów) w dniu 21 marca przystąpili do święta, zorganizowanym pod hasłem- "Przebudzenie czystej Ziemi". Zarząd Samorządu Uczniowskiego ogłosił konkurs na najlepsze przedstawienie tego tematu w formie plastycznej. Wspólną pracę malarską wykonywali wszyscy uczniowie poszczególnych klas, na dużym formacie. Po wykonaniu obrazu zadaniem uczniów było omówienie ujęcia tematu i przy okazji wykazanie się wiedzą z zakresu ekologii. Palma zwycięstwa przypadła w udziale klasie VI. W przygotowanie imprezy zaangażowani byli: n-l przyrody i wychowawcy poszczególnych klas ( p. K. Pałaszewska, p. G. Krawczuk) jak też nauczyciele uczący w klasach IV-VI. Prace zostały wyeksponowane na korytarzu szkolnym.

WYJAZD DO KIELC NA PROGRAM EDUKACYJNY Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA PT. "ŚWIAT W KOLORZE NADZIEI" Z CYKLU "ZIELONO MI"

W czerwcu br. podsumowana została akcja zbiórki surowców wtórnych pod patronatem Urzędu Miasta i Gminy. Zwyciężyła Szkoła Podstawowa w Gorzkowie. Zwycięstwo w konkursie jest ukoronowaniem wszystkich naszych starań, jakie podjęliśmy przystępując do niego wraz z uczniami.

Już w maju UMiG ufundował wycieczkę do Kielc (16. 05.2006 r.) dla 20 najaktywniejszych Ekologów, mających na swoim koncie najwięcej zebranych surowców wtórnych w szkolnym konkursie. Uczestniczyliśmy tam w Programie Edukacyjnym z zakresu ochrony środowiska pt. "Świat w kolorze nadziei" z cyklu "Zielono mi", pod patronatem Ministerstwa Środowiska. Atrakcją imprezy był kabaret "Trzeci Oddech Kaczuchy" i zespół Virgin.

KONKURS PLASTYCZNY

Z początkiem czerwca został ogłoszony wśród uczniów klas starszych- klas IV-VI konkurs plastyczny nt. "Marzenia Ziemi". Tematyka konkursu była podsumowaniem całorocznych działań w zakresie ekologii prowadzonej w naszej szkole.

Technika wykonania prac była dowolna. Zaangażowała się ponad połowa z 67 uczniów klas starszych. Na konkurs wpłynęło 37 prac. Patronat nad konkursem objął Dyrektor Szkoły- Stanisław Szczerba. Prace oceniało jury, w skład którego weszli: G. Krawczuk- n-l plastyki, D. Stokłosa- n-l przyrody i K. Pałaszewska- n-l języka polskiego. Spośród wszystkich prac wyłoniono trzy, które zostały nagrodzone skromnymi upominkami zasponsorowanymi przez p. Dyrektora i kilka, które zostały wyróżnione.

IMPREZA EKOLOGICZNA- POKAZ MODY EKOLOGICZNEJ

Dnia 7 listopada 2005 r odbyła się impreza ogólnoszkolna, adresowana do wszystkich uczniów szkoły- klasy O-VI. Na uroczystym spotkaniu, któremu przyświecały ekologiczne hasła, zaprezentowane zostały stroje wykonane w całości ze śmieci. Stroje zaprojektowali i wykonali uczniowie klas IV-VI, którzy zgłosili chęć udziału w tego typu działaniu. Materiały, które posłużyły do wykonania ekologicznej odzieży to: papier, plastik i aluminium.

 

EDUKACJA EKOLOGICZNA W KLASACH I – III

W celu rozbudzenia kontaktu z przyrodą, szacunku dla przyrody i jej piękna oraz uzmysłowienia uczniom, że troska o przyrodę jest troską o nas samych i nasze spokojne życie, opracowano też program "Edukacji ekologicznej" dla uczniów klas I - III i wychowania przedszkolnego.
Oto efekty jego realizacji:

- hodowla kwiatów doniczkowych dla swych mam z okazji Dnia Mamy,

 

- realizacja hasła " Pomóżmy im przetrwać zimę",

- realizacja hasła "Pamiętajmy o czworonogach",

- udział w akcji "Sprzątanie Świata" i "Święto Ziemi",

- konkursy o tematyce ekologicznej np. "Najpiękniejszy karmnik zawieszony obok domu zamieszkania".

Kolejnym działaniem edukacji ekologicznej była realizacja hasła" Nie pozwólmy głodować ptakom!". Wspólnie z uczniami przygotowałam przedstawienie, którego scenariusz zawierał odpowiedzi na następujące pytania

-Jak dokarmiać ptaki?

-Gdzie umieszczać karmę?

-Czym dokarmiać?

-Co szkodzi ptakom?

-Dlaczego należy czyścić karmnik?

-Jakie są skutki niesystematycznego dokarmiania ptaków?

Po przedstawieniu młodzi ekolodzy zachęcali swoich młodszych kolegów do zawieszania karmników wokół zagród przydomowych i systematycznego dokarmiania ptaków w czasie zimy. Urządzili ptasią stołówkę w obejściu szkoły i systematycznie dbali o to, aby nigdy nie zabrakło w niej pożywienia dla zgłodniałych ptaszków. Wskazali także na mapie dokąd odlatują i gdzie spędzają okres zimy niektóre ptaki. Odczytali też apel, który został skierowany do mieszkańców i rozwieszony na tablicach ogłoszeń w poszczególnych wioskach.

Podejmując różnorodne działania proekologiczne mające na celu polepszenie stanu czystości naszego środowiska, ukształtowanie w dzieciach pozytywnego stosunku do otaczającego świata przyrody oraz zaszczepienie w nich naturalnej potrzeby kontaktu z przyrodą, postanowiliśmy odejść od tradycyjnego zwyczaju pożegnania zimy, który polega na paleniu lub topieniu kukły wykonanej ze słomy. My postanowiliśmy wykonać kukłę z witek wierzby czyli gałązek. Była to kukła inna. Gałązki użyte do wykonania tej kukły zostały rozdane dzieciom, a następnie każde z nich miało ją zasadzić w przydomowych zagrodach, prowadzić obserwację i opiekować się nowym drzewem. W ten sposób przyczyniły się do zadrzewiania naszej okolicy

Wraz z nadejściem wiosny wykonywane są wiosenne porządki. Starym niedobrym zwyczajem jest wypalanie trawników, łąk i rowów z pozostałości z okresu jesienno-zimowego. Wiedząc, że wypalanie traw to zły zwyczaj, bardzo szkodliwy dla przyrody i człowieka. Wyrządza wiele szkód i czyni wielkie spustoszenia w środowisku. To prawdziwa plaga, a w dodatku bardzo kosztowna, za której skutki płacimy wszyscy! Uczniowie widząc coraz częściej palące się obszary przydrożne, łąki, nieużytki, lasy oraz zabudowania gospodarskie postanowili zaprotestować przeciw tej bezmyślnej działalności ludzkiej. Przygotowali przedstawienie pt. "SOS mieszkańców łąki", ukazujące skutki wypalania traw oraz wykonali plakaty pod hasłem " Wypalając trawy niszczysz życie", które porozwieszali na tablicach ogłoszeń w poszczególnych wioskach. Celem tego przedsięwzięcia było uświadomienie dzieciom oraz dorosłym ogromu zła, jakie powoduje bezmyślne wypalanie traw, oraz nakłonienie jak największej liczby osób do zerwania z tym złym starym nałogiem.

Program realizuje nauczycielka nauczania zintegrowanego – p. Mirosława Szczerba

W życie szkoły wprowadzono zwyczaj powitania przyszłych przedszkolaków poprzez spotkanie integracyjne poprzedzone inscenizacją, przygotowaną przez uczniów klasy III, między innymi: "Bajkowe postacie", "Ulubione wiersze Brzechwy i Tuwima", "Kopciuszek".
Innym zwyczajem jest spotkanie integracyjne dziadków z wnukami. Z tej to okazji dzieci klasy O przygotowują inscenizację słowno - muzyczną pt. "Kochanym babciom
i dziadziusiom". Natomiast uczniowie klasy I zapraszają swoje mamusie na uroczystość z okazji Dnia Mamy. Powyższe zadania realizują nauczycielki: p. Elżbieta Kasza, p. Jolanta Krupa, p. Mirosława Szczerba, i p. Aldona Rogala.

PROGRAM EDUKACJI REGIONALNEJ

Szkoła realizuje też Program Edukacji Regionalnej na etapie kształcenia zintegrowanego. Realizuje go nauczycielka Aldona Rogala. Ma on na celu kształtowanie poczucia związków dziecka z miejscem urodzenia, zamieszkania z ziemią przodków. Umożliwia poznanie tradycji i kultury regionu.
Jedną z form realizacji jest wycieczka. Udział w wycieczkach kształtuje umiejętność wnikliwej obserwacji, sprzyja poznaniu własnego regionu, kształtuje wrażliwość na piękno natury, architektury i uczy właściwego stosunku do dziedzictwa kulturowego.

Uczniowie klas młodszych wraz z p. przewodnik pod zamkiem w Chęcinach. Dzieci żywo interesują się historią patrona naszej szkoły podążając jego śladami. Dworek w Plechowie to miejsce, w którym mieszkał mjr Henryk Dobrzański "Hubal" wraz z żoną Zofią z Zakrzeńskich i córką Krystyną. Uczniowie dbają o grób rodziny Zakrzeńskich

 

Dzieci kultywują tradycje regionalne tj. wróżby andrzejkowe, strojenie bożonarodzeniowej choinki, łamanie się opłatkiem, topienie marzanny.

 

Dzieci poznają też historię zabytków regionu. Organizują wystawy "Moja miejscowość", "Pamiętając o korzeniach", kącik regionalny.

Aby przybliżyć obraz z życia dawnej epoki zorganizowana została w ramach edukacji regionalnej wystawa fotografii"Pamiętając o korzeniach" przy udziale uczniów i rodziców całej społeczności szkolnej. Oprócz fotografii uczniowie zapoznali się z krótkim zapisem historii ich miejscowości. Zetknięcie się z dawną epoką nasuwało porównania, refleksje budziło świadomość tożsamości z regionem. Odbyli również wycieczkę pod pomnik Tadeusza Kościuszki.

Zorganizowane zostały także Dni Regionu podczas których uczniowie mogli w sposób bezpośredni zetknąć się ze zbiorkiem etnograficznym, wykazać się pomysłowością w konkursie plastycznym pod hasłem"Moja Mała Ojczyzna" oraz odbyli pieszą wycieczkę po okolicy.

Topienie Marzanny.

Jak co roku społeczność klas młodszych zebrała się gromadnie aby utopić Marzannę-symbol zimy. Wraz z Marzanną uczniowie wrzucili do wody wszystkie swoje szkolne niedole.

W minionym roku szkolnym pogoda nie zezwoliła na zadośćuczynieniu tradycji i w związku z tym po inscenizacji o tematyce wiosennej kukła została spalona w szkolnej kotłowni.

PROGRAM EDUKACJI ZDROWOTNEJ

Program kierowany jest do dzieci w młodszym wieku szkolnym, począwszy od sześciolatków. W dalszej realizacji programu"Edukacja zdrowotna" starałam się aby uczniowie nie tylko byli biernymi słuchaczami lecz czynnie brali udział w realizacji zagadnień zdrowotnych.

Celem głównych moich założeń było uświadomienie dzieciom, że zdrowie to" dar", który należy pielęgnować i szanować, a także zrozumienie, że nie tylko dorośli są odpowiedzialni za ich zdrowie lecz oni sami.

Poprzez poruszane zagadnienia chciałam wyrobić u dzieci nawyk dbałości nie tylko o swoje zdrowie, ale także o zdrowie i bezpieczeństwo innych, bo zdrowie i bezpieczeństwo to dwa czynniki, które się warunkują i uzupełniają.

Poruszane zagadnienia dotyczyły:

- higieny osobistej i higieny otoczenia,

- higieny jamy ustnej,

- bezpiecznego poruszania się po jezdni,

- umiejętności radzenia sobie z lekkimi poparzeniami, skaleczeniami i krwotokami z nosa,

- wartości odżywczych naszego organizmu i znaczeniem witamin,

- bezpiecznego spędzania czasu w ferie zimowe i wakacje oraz w wolne dni od nauki szkolnej,

- ważne numery telefonów: 999,998,997,

- postawy ekologicznej wobec naszego środowiska naturalnego,

- zagrożenia groźnymi wirusami, między innymi wirusem" ptasiej grypy".

Wszystkie zagadnienia realizowane były poprzez zabawy, rozmowy, pokazy i doświadczenia, prelekcje, konkursy i inscenizacje.

Uczniowie kl. II przygotowali inscenizację nt."Bezpieczne ferie zimowe" oraz"Bezpieczne wakacje", które przedstawili młodszym i starszym kolegom i koleżankom. Głównym celem inscenizacji było przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się po jezdni, odpowiednim doborze sprawnego sprzętu sportowego, wyborem odpowiednich miejsc zabaw w pobliżu domu i pod opieką dorosłych, unikania rozmów z nieznajomymi. Towarzyszącym mottem było"Ferie zimowe i wakacje to czas radości i wypoczynku a nie czas cierpienia i leczenia ran".

W ramach współpracy koleżeńskiej uczniowie przygotowali prace plastyczne na konkurs plastyczny"Dbam o własne zdrowie" przygotowany przez p. B. Lubera ze S.S.P. w Wielgusie. Prace zostały nagrodzone. Uczeń W. Dąbrowski zdobył II miejsce i otrzymał nagrodę książkową, były również wyróżnienia i podziękowania dla mnie jako opiekuna.

Przystąpiliśmy również do konkursu plastycznego pt."Zdrowym być" zorganizowanym przez Grupę Farmaceutyczną z siedzibą w Warszawie. Konkurs ogłoszony był wśród wszystkich uczniów naszej szkoły. Została wybrana praca ucznia kl.II D. Parada i wysłana. Za udział w konkursie szkoła i ja jako opiekun dostałam podziękowanie, natomiast Damian dostał dyplom i nagrodę rzeczową – plecak.

Ekologia nie jest nam obca i walka ze śmieciami również. Przystąpiliśmy do konkursu plastycznego pt." Środowisko a odpady" zorganizowanym przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego przy współpracy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach i Starostw Powiatowych. Uczniowie przygotowali śliczne prace. Widać w nich było wielkie zaangażowanie i zrozumienie apelu"walki z odpadami". Mamy wielkie szczęście, gdyż znów uczeń kl. II Damian Parada został laureatem I miejsca na szczeblu powiatowym i zakwalifikował się do II etapu wojewódzkiego. Za zakwalifikowanie się do II etapu Damian, ja – jako opiekun i szkoła dostaliśmy dyplomy i podziękowania od organizatorów.

Przez cały rok szkolny czynnie uczestniczyliśmy w zbiórce makulatury, szkła, plastiku i baterii. Pamiętaliśmy również o zanieczyszczonych przystankach autobusowych w naszych miejscowościach i i terenach wokół naszych domów.

W ramach realizacji zagadnienia higieny osobistej i higieny jamy ustnej została przeprowadzona prelekcja przez pielęgniarkę szkolną p. Lamberską. Dzieci dowiedziały się i doświadczyły jak należy dbać o higienę osobistą i higienę jamy ustnej. Raz w miesiącu odbywała się fluoryzacja zębów. Raz w tygodniu dziewczynki z sekcji czystości szkolnego koła PCK sprawdzały czystość wśród uczniów.

Do realizacji zagadnienia"Bezpieczna droga i bezpieczne wakacje" zaproszony został policjant, który przeprowadził prelekcję, uświadamiając dzieciom jakie zagrożenia czyhają na nich w czasie wakacji i w jaki sposób ich uniknąć.

Wszyscy uczniowie naszej szkoły poinformowani zostali o groźnym wirusie"ptasiej grypy" jej zarażeniu i skutkach oraz profilaktyce. Uczniowie wykonali prace plastyczne na ten temat, które wraz z informacją o groźnym wirusie"ptasiej grypy" zostały zawieszone na gazetce szkolnej.

 

Realizując w/w zagadnienia uczniowie kl.II pogłębili wiedzę, umiejętności i zdobyli doświadczenia, żeby pod koniec roku szkolnego 2005/2006 mogli walczyć o"Odznakę Małego Ratownika".

Gratuluję wszystkim, gdyż wszyscy tę odznakę zdobyli.

PROGRAM EDUKACJI CZYTELNICZEJ

Rok szkolny 2004/2005

W szkole realizowany jest program edukacji czytelniczej pod hasłem "Książka moim przyjacielem".

Celem programu jest:

- wyrabianie u dzieci nawyku czytania i zamiłowania do książek,

- uświadomienie roli książki w życiu człowieka,

- popularyzacja czytelnictwa w środowisku domowym ucznia,

- kształtowanie pozytywnych wzorców spędzania wolnego czasu.

W ramach realizacji programu w kl."0" wprowadzony został zwyczaj głośnego czytania przez 20 min. Czytaniu towarzyszyło wiele zajęć inspirowanych utworami: ilustrowanie rysunkiem, wierszem, rozpoznawanie fr. utworu, odczytywanie krótkich tekstów, wymyślanie innego zakończenia, zabawy naśladowcze, tematyczne z elementami dramy i pantonimy, inscenizacje.

W kwietniu 2005r. w 200 rocznicę urodzin wielkiego bajkopisarza H. Ch. Andersena odbył się konkurs pod hasłem "W krainie baśni Andersena", którego celem było promowanie jego twórczości i utrwalenie znajomości wybranych baśni.

Rok szkolny 2005/2006

"Czytanie jest kluczem do wiedzy, a nawyk i potrzeba czytania muszą powstać w dzieciństwie"

Wychodząc naprzeciw tej tezie zorganizowano w klasie I dodatkowe zajęcia

 

"Lekcje z ciekawą książką". W ramach tych zajęć w klasie urządzono klasową biblioteczkę, w której znalazły się ulubione książeczki dzieci. Na lekcjach tych dzieci prezentowały przeczytane przez siebie książki próbując zachęcić kolegów do ich przeczytania, prowadziły dzienniczki lektur, w których zamieszczały metryczkę książki, przepisywały najciekawszy fragment i wykonywały ilustrację do książki.

W listopadzie urządzono zabawę Andrzejkową, na której dzieci bawiły się

w przebraniach postaci z bajek.

 

Na spotkaniu z rodzicami przeprowadzono pedagogizację rodziców na temat:

" Czytajmy dzieciom i z dziećmi", której celem było uświadomienie rodzicom, że częste czytanie dla przyjemności jest najskuteczniejszą metodą wychowania czytelnika – człowieka samodzielnie myślącego, posiadającego wiedzę i umiejętność jej poszerzania, człowieka kulturalnego, z wyobraźnią, który umie sobie radzić w życiu przy pomocy rozumu, a nie pięści. Przeprowadzone spotkanie zaowocowało w realizacji zamierzeń.. Większość rodziców systematycznie czytała z dziećmi, dowodem tego były przynoszone przez dzieci zilustrowane plastycznie fragmenty czytanych wspólnie książek. Dzieci chętnie opowiadały treść przeczytanych książek.

W lutym uczniowie kl.I zostali pasowani na czytelników. Na uroczystość tą przygotowali wiersze i piosenki o książce oraz przekazali do biblioteki 3 własnoręcznie wykonane książeczki:"Śpiąca Królewna""Bajka o rybaku i złotej rybce""Jaś i Małgosia".Aby zachęcić dzieci do wizyt w bibliotece bibliotekarka zapoznała ich z księgozbiorem, zasadami korzystania z biblioteki oraz przeczytała fr. książki pt."Kubuś Puchatek". Każde dziecko wyszło z biblioteki uśmiechnięte i zadowolone, bo miało w ręce pierwszą wypożyczoną książeczkę.

 

 

 

W pierwszy dzień wiosny kl. I przedstawiła inscenizację wiersza"Rzepka".

Później odbył się konkurs recytatorski wierszy J. Tuwima w którym wzięli udział uczniowie kl.0-III. Nadrzędnym celem tego konkursu było rozwijanie u dzieci zainteresowań poezją, uwrażliwienie na jej piękno, wyrabianie śmiałości i odwagi. Po zakończeniu konkursu i wręczeniu nagród odbył się konkurs miedzy klasami "Bawimy się wierszami J. Tuwima". Poprzez zabawę przybliżono dzieciom życie i twórczość J. Tuwima.

 

29 maja zorganizowano uroczysty Dzień Mamy, na który dzieci zaprezentowały inscenizację"Bajka o rozbitym serduszku" oraz montaż słowno- muzyczny "Kocham Cię Mamo". Wyrazem wdzięczności za dobroć, ciepło i troskę było wręczenie przez dzieci własnoręcznie wykonanych drzewek szczęścia. Później odbyły się konkursy. Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem. Dla wszystkich mam było to przeżycie dostarczającym wielu wzruszeń.

PROGRAM WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO
"ZIELONE ŚWIATŁO DLA SZEŚCIOLATKA"

Program kierowany jest głównie do sześciolatków, gdyż dzieci sześcioletnie stanowią specyficzną grupę uczestników ruchu drogowego. Zgodnie z ustawą "Prawo o ruchu drogowym", dziecko siedmioletnie jest już pełnoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego. Do tego uczestnictwa trzeba go przygotować.

Głównym celem programu jest wyposażenie dzieci w wiadomości niezbędne dla zrozumienia zasad świadomego i bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym oraz zrozumienie istniejących niebezpieczeństw i ich przestrzeganie. Realizacja programu to liczne pogadanki, zajęcia praktyczne na ulicy, prelekcje prowadzone przez policjantów, zabawy, quizy, konkursy oraz prace plastyczne dzieci.
Przygotowana została przez uczniów klas starszych część artystyczna pt. "Bezpieczna droga", która miała przybliżyć dzieciom jakie niebezpieczeństwa czyhają na ulicy.

SUKCESY W KONKURSACH

II miejsce w konkursie organizowanym przez KOK pod hasłem"Palma wielkanocna"-04.2005.

I miejsce w konkursie zorganizowanym przez KOK pod hasłem"Drzewko świąteczne".

Od kilku lat uczniowie klas młodszych biorą udział w konkursach plastycznych o tematyce religijnej organizowanych przez Referat Katechetyczny. Dzieci wykonują prace różnymi technikami. Efektami tych prac są dyplomy i pamiątkowe upominki.

Natomiast uczniowie klas starszych uczestniczyli w Olimpiadzie Biblijnej na szczeblu rejonowym w Proszowicach obejmującej znajomość ewangelii. Oni również otrzymali dyplomy i upominki za udział.

 

Uczniowie naszej szkoły czynnie współpracują z "Promykiem Jutrzenki". Jest to czasopismo dziecięce o tematyce religijnej. Współpraca ta trwa od 2004 roku. Jej efektami są liczne prace plastyczne, które ukazały się na łamach gazetki religijnej. Dzieci chętnie wykonywały prace plastyczne. Najciekawsze projekty publikowane są w "Promyczkowej Galeryjce". Jest to swoista nagroda za pracę uczniów.

ZESPÓŁ DZIECIĘCY "AMADEUS"

W Samorządowej Szkole Podstawowej w Gorzkowie zespół "Amadeus" istnieje od października 2001 roku. Kierownikiem zespołu liczącego 35 dzieci jest nauczyciel muzyki mgr Grzegorz Krawczuk Skład zespołu stanowią uczniowie z klas II – VI (głównie dziewczęta), natomiast repertuar stanowią głównie piosenki religijne i szkolne.

Zespół ma na swoim koncie liczne osiągnięcia, takie jak:

- I miejsce w Festiwalu Piosenki Religijnej w Lipnicy Murowanej (lipiec 2003)

- I miejsce w eliminacjach regionalnych do Diecezjalnego Festiwalu Piosenki Religijnej

(Kazimierza Wielka, marzec 2003, 2004, 2005, 2006).

- IV miejsce w Diecezjalnym Festiwalu Piosenki Religijnej w Kielcach (czerwiec 2006, na 46

zespołów z całej diecezji kieleckiej)

- nagranie płyty CD (marzec 2004)

- występy podczas Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Kazimierzy Wielkiej.

- występy podczas dożynek i festynów

Ponadto zespół w każdą niedzielę uświetnia swym śpiewem liturgię mszy świętej w miejscowym kościele, w którym nauczyciel muzyki jest także organistą.

"Amadeus" podczas półfinału Festiwalu Piosenki Religijnej.

Kazimierza Wielka, 15.03.2006 r.( I miejsce)

"Amadeus" podczas finału VI Festiwalu Piosenki Religijnej w Kieleckim Centrum Kultury. Kielce, 20.06.2006 r.( IV miejsce)

Uczniowie podzieleni zostali na dwie kategorie wiekowe: pierwsza kl. O-III i druga kl. IV-VI. Wykonawcy mieli za zadanie zagrać na instrumentach melodycznych (solowo lub zespołowo) dowolną piosenkę szkolną. Zwycięzcy z obydwu kategorii otrzymali cenne nagrody, które zostały im wręczone w Dniu Dziecka.

PRZEGLĄD MAŁYCH FORM TEATRALNYCH

Animacje teatralne na poziomie edukacji wczesnoszkolnej zostały uwieńczone uczestnictwem w Gminnym Przeglądzie Małych Form Teatralnych 20.04.05 w Stradlicach. Klasa III pod kierownictwem wychowawcy Aldony Rogala zaprezentowała inscenizację baśni H. Ch. Andersena"Brzydkie kaczątko". Młodzi aktorzy doskonale wczuli się w rolę bohaterów wykazując się pełną koncentracją i zaangażowaniem, co zostało potwierdzone dobrą oceną jury.

Wycieczki 2006

Uczniowie klas 0-III corocznie uczestniczą w wycieczkach turystyczno- krajoznawczych, między innymi:

    * Kraków (Rynek, ZOO, Teatr Groteska),
    * Góry Świętokrzyskie ( Zamek w Chęcinach, Skansen w Tokarni, Dąb Bartek),
    * Zakopane (Gubałówka, Kościół na Krzeptówkach, Skocznia),
    * Zakład Produkcji Ozdób Choinkowych w Miechowie,
    * Jurajski Park w Bałtowie
    * Bochnia – Kopalnia Soli

Rajd pieszy:

W związku z trwającymi w Kazimierzy Wielkiej obchodami Międzynarodowych Dni Kazimierzy 12 września 2006 roku grupa dziesięcioosobowa w składzie: K. Siwiec, K. Nawrot, K. Nowak, K. Wątek, K. Bojko, T. Nowak, M. Staniszewski, A. Stachura, S. Kulesza, wybrała się na rajd pieszy do wspomnianego miasta powiatowego.

Grupa po wielu burzliwych dyskusjach przybrała nazwę: "Trubadurzy z Gorzkowa".

Opiekunem rajdu została pani Katarzyna Zaręba, nauczyciel historii oraz pani Katarzyna Pałaszewska, nauczyciel języka polskiego.

Pieszą wędrówkę rozpoczęto punktualnie o godz. 8 spod szkoły w Gorzkowie.

Wędrowcy mieli do pokonania trasę: Plechów- Gorzków- Łyczaków- Odonów- Kazimierza Wielka.

Wybrano ją ze względu na relikty minionych epok oraz osobliwości przyrodnicze naszego regionu.

W pierwszej kolejności udano się do Plechowa, wsi sąsiadującej z Gorzkowem.

Następnym etapem rajdu był Gorzków, gdzie podziwiano Kościół pod wezwaniem św. Małgorzaty z XVIII wieku.

Potem zwiedzono Łyczaków. Reliktem minionych czasów jest zachowana tutaj do dziś świerkowa chałupa.

Inną osobliwością Łyczakowa jest przydrożna figurka z 1905 roku.

W trakcie wędrówki do Kazimierzy ułożono hymn rajdowy następującej treści:

 

I. Na wędrówkę wyruszamy

Szkołę Gorzków chwilowo żegnamy.

Nasza grupa fajna jest!

Trubadurzy zowie się!

 

II. Szkolne mury opuszczamy

W trasę Plechów- Łyczaków ruszamy

Chociaż nogi bolą nas,

poznać region przyszedł czas!

 

III. Szlakiem "HUBALA" ruszamy

stary dworek w Plechowie zwiedzamy

"HUBAL" patron szkoły mej!

O tym każde dziecko wie!

 

IV. Już Łyczaków podziwiamy

i przydrożne figurki mijamy.

Chociaż plecak ciężki jest,

taki rajd opłaca się!

 

V. Jeszcze Odonów mijamy

i Kazimierzę radośnie witamy.

Cel wędrówki spełnił się

satysfakcja jest, że hej!!!

 

Wyprawę zakończono na Rynku w Kazimierzy Wielkiej.

Edukacja polonistyczna

W klasach IV-VI jest realizowany program ortograficzny "Ortografia moją przyjaciółką". Celem tego programu jest:

- wyrabianie u uczniów nawyku poprawnej pisowni,

- doskonalenie umiejętności pracy ze "Słownikiem ortograficznym",

- popularyzacja poprawnej polszczyzny.

W ramach realizacji programu wprowadzono zwyczaj sporządzania przez uczniów klas IV-VI własnych "Klasowych słowników ortograficznych". Dodatkowo uczniowie redagują własne dyktanda, quizy, rebusy i zagadki ortograficzne. Na koniec każdego semestru organizowany jest konkurs ortograficzny wewnątrz klasowy, a potem międzyklasowy pod hasłem "Mistrz pióra".

Konkursy

Co roku w klasach IV-VI organizowany jest wewnątrzszkolny konkurs czytania ze zrozumieniem. Celem konkursu jest:

- doskonalenie u uczniów umiejętności czytania ze zrozumieniem rozmaitych tekstów kultury,

- kształcenie umiejętności rozwiązywania testów,

- rozwijanie umiejętności posługiwania się poprawną polszczyzną w piśmie

 

Zwycięzcami ostatniej edycji konkursu byli:

Michał Szlembarski kl.VI

Katarzyna Siwiec kl.V

Tomasz Sroga kl.IV

SPORT SZKOLNY

Uczniowie tej szkoły chętnie uczestniczą i biorą udział w różnych turniejach zawodach, grach sportowych. Aktywność uczniów skłoniła nauczycieli do opracowania projektów: " W zdrowym ciele – zdrowy duch, aktywnie i zdrowo spędzam swój wolny czas" oraz "Paletka w ręku malucha".

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTÓW:

" W ZDROWYM CIELE - ZDROWY DUCH, AKTYWNIE I ZDROWO SPĘDZAM SWÓJ WOLNY CZAS" ORAZ "PALETKA W RĘKU MALUCHA"

Realizacja projektów odbywała się od 1-01-2006r. Głównym celem ich realizacji było przygotowanie dzieci do aktywnego i zdrowego wypoczynku, a z biegiem czasy wprowadzenie ich do prężnie działającego w naszej miejscowości klubu sportowego LZS "Jawornik".

Zajęciami objęci zostali uczniowie w dwóch grupach wiekowych: klasy młodsze- "O" - III, które realizowały projekt "Paletka w ręku malucha" i klasy starsze- IV-VI, realizujące projekt " W zdrowym ciele – zdrowy duch".

Dzięki uczestnictwu w tych zajęciach uczniowie rozwijali swoje zainteresowania, a także uczyli się właściwie organizować czas wolny.

Wielu z tych uczniów to dzieci z rodzin patologicznych, są to dzieci unikające zajęć, preferujące pozycję "wycofania się", dlatego też starano się ciągle motywować tych uczniów do pokonywania własnych słabości. Dzieci miały okazję zaprezentować swoje umiejętności i zdolności sportowe oraz nauczyć się zdrowej rywalizacji. Słabsi uczniowie mieli okazję podnieść własną samoocenę, a także zmienić swój obraz w oczach kolegów. Intensywnie pracowano też z grupą o dużych predyspozycjach do sportu, przygotowując ją do zawodów sportowych.

Uczestnictwo i sukcesy naszych "sportowców" w zawodach gminnych i powiatowych przyczyniły się również do promowania placówki w środowisku lokalnym.

Otrzymany sprzęt sportowy oraz możliwość umiejętnego korzystania z niego sprawiły dzieciom wiele radości.

 

Polecamy

Reklama

Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 2
SPARTAKUS II Daleszyce - ZORZA Tempo Pacanów
LZS Samborzec - ŚWIT Ćmielów
ALIT II Ożarów - BASZTA Rytwiany
ZRYW Zbigniewice - JAWORNIK Gorzków
GKS Górno - UKS Baćkowice
OKS Opatów - GRÓD Wiślica
NIDZICA Dobiesławice - AGRICOLA Łoniów

Ostatnie spotkanie

JAWORNIK GorzkówLZS Samborzec
JAWORNIK Gorzków 2:6 LZS Samborzec
2015-08-23, 13:00:00
    relacja »
oceny zawodników »

Wyniki

Ostatnia kolejka 1
JAWORNIK Gorzków 2:6 LZS Samborzec
GRÓD Wiślica 1:0 GKS Górno
ŚWIT Ćmielów 5:1 ZORZA Tempo Pacanów
ALIT II Ożarów 5:2 SPARTAKUS II Daleszyce
BASZTA Rytwiany 4:2 NIDZICA Dobiesławice
AGRICOLA Łoniów 4:2 OKS Opatów
UKS Baćkowice 0:2 ZRYW Zbigniewice

Buttony

Skąd klikają

widgeo.net

stat4u

Najlepsi typerzy

Zaloguj się, aby typować.
Lp. Osoba Pkt.

Twoje IP

>

Statystyki

stat4u

Kontakty

Administrator
zostaw wiadomość
sylwestros
status Gadu-Gadu
gofeer
status Gadu-Gadu

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 14, wczoraj: 219
ogółem: 1 960 024

statystyki szczegółowe